7015 4000
test: VFland

 

 

Tak for godt medlemsmøde den 21. januar 2020 på Hotel Hedegården.

På mødet lovede vi at sende et link hvor man kan gå ind at se om man er ramt af udpegningerne fra 2019 vedr boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand , man skal åbne fanen i venstre side, der hedder udpegede drikkevandsressourcer.